Porezna uprava u svibnju je izdala Obavijest obveznicima fiskalizacije i proizvođačima programskih rješenja u kojoj objašnjava novu verziju tehničke specifikacije fiskalizacije ​​(verzija 1.5) koja počinje vrijediti od 1. srpnja 2017. godine.

U periodu od 01.07.2017. do 31.07.2017. svi obveznici fiskalizacije dužni su izvršiti potvrdu prijavljenih poslovnih prostora. Prilikom potvrde, potrebno je prijaviti i podatke o proizvođaču programskog rješenja. Poseban naglasak je i na elektroničkom servisu ePorezna koji je sada jedini servis preko kojeg se ove radnje mogu provesti.

Pročitajte puni tekst Obavijesti na poveznici.